?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 河南22选5历史记录:游戏设计师都需要做什么——完美空间为您解?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/new/m_style.css"/> <!--[if lt IE 10]> <![endif]--> <link rel="canonical" href="//www.96ac4.cn/youxibowen/LiuHuBoWen/201703/youxishejishi-4842.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_c"> <a href="//www.96ac4.cn/" title="22选5减法投注技巧">22选5减法投注技巧</a> <div class="t_lsj"><a class="t_set" >集团主站</a><span class="yqo">|</span><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/lianxifangshi-216.html" target="_blank" class="t_lianxi">联系我们</a> <!--- <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_shoucang">加入收藏</a>---></div> <div class="ft_r t_phone"><b>全国咨询电话?/b><i>010-62423622</i></div> </div> </div> <div class="dh"> <div class="dh_c"> <ul class="dh_ul"> <li class="dh_xz"><a href="//www.96ac4.cn/" title="22选5减法投注技巧">22选5减法投注技巧</a></li> <li class="yqo"><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/xiaoqujianjie-204.html">关于校区</a></li> <li class="yqo"><a href="/Profession/Index.html">课程体系</a></li> <li class="yqo"><a href="/shizituandui/ShiZi/Index.html">名师团队</a></li> <li class="yqo"><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/Index.html">明星学员</a></li> <li class="yqo"><a href="/learnarea/Index.html">学习园地</a></li> <li class="yqo"><a href="/JiuYeBaoZhang/jiuyezhidao/">就业保障</a></li> <li class="yqo"><a href="/news/redianxinwen/Index.html">新闻动?/a></li> <li class="yqo"><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">企业招聘</a></li> <li class="yqo"><a href="/zty/cpc/" target="_blank">c++</a></li> </ul> </div> </div> <div class="z_ban"><div class="z_ban_c"> <a title="抢先进入实训基地"><img src="/upload/Push/201808/20180814152135842644.jpg" alt="抢先进入实训基地" onclick='GetTotal(this)'/></a></div></div> <div class="one"> <div class="ft_l z_l"> <div class="z_l_bt"><p class="ft_l bt_a"><a href="/youxibowen/LiuHuBoWen/">游戏博文</a> </p><div class="ft_r z_xyzp_lei"></div></div> <div class="z_dy_bt"> <h2 class="yqo">游戏设计师都需要做什么——完美空间为您解?/h2> <p> <a href="//www.96ac4.cn/">22选5减法投注技巧</a> www.96ac4.cn 文章出处?span></span><span class="yqo"></span>发表时间?span>2017-03-09</span>?b onclick="gbdx(16)">?/b><b onclick="gbdx(14)">?/b><b onclick="gbdx(12)">?/b>?/p> </div> <div class="z_dy_nr" id="z_dy_nrs"> <div class="yqo"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">不同的人?/span><a href="//www.96ac4.cn/Profession/game/cehua/" target="_blank"><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"><a href="//www.96ac4.cn/" title="22选5减法投注技巧">22选5减法投注技巧</a></span></a><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">师有不同的理解,有人这样定义?a target='_top'><a target='_top'>游戏设计?/a></a>就是创建一个游戏所有规则的人,无论是从武器、战斗方式、内容表达、核心玩法等。从本质上讲,不同的设计师有不同的工作要求,一些设计师的工作主要是在纸上,其他人的工作主要是实现,虽然大多数两者之间都是混合没有明确的界限。当然,它重要的工作是如何结构化和掌握当前项目发展阶段?/span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:24pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> <img src="/upload/20170309/2017030914383369.jpg" alt="<a target='_top'>游戏设计</a>? /></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">为了更清楚的还原真相?a href='//www.96ac4.cn/' target='_top'><a href="//www.96ac4.cn/" title="22选5减法投注技巧">22选5减法投注技巧</a></a>的一位资深游戏设计老师,为大家阐述这个神秘的职业究竟是什么样子的?/span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">职责</span><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 1</span><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">:创造体?/span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">游戏实际上是种体验,比如体验变成中世纪应用和体验变成士兵等。即便是最基本的游戏,也是由一系列体验组成。玩家之所以感受到乐趣,是因为他正在体验某些自己喜欢的东西,而确保体验的高质!应当注意的是,你不一定会是提出游戏核心体验的人?/span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">职责</span><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 2</span><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">:表达和交流</span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">你有了游戏想法,现在到了该同整个团队分享的时候了!这个层面似乎很简单,只要将想法告诉他们,不是吗?事实上,你还有更多的事情要做。你必须说服团队,这个想法会提升游戏体验,值得付出时间和精力来执行。了解你的团队,探索你的想法执行起来的困难程度。你不是专家,但是你可以有良好的直觉。如果你知道想法执行的成本,就会明白自己的想法是否值得执行?/span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">职责</span><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 3</span><span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">:测试和修改</span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">体验得到团队认同后,你让美术人员和程序员执行游戏想法。但是,<a target='_top'><a target='_top'>游戏开?/a></a>的完成并不意味着你的工作就此结束。重要的工作才刚刚来临。游戏设计师应当寻找玩家来测试游? ,根据他们的反馈对游戏进行修改。这个过程需要大的工作,会耗费大的时间。尤其是在开发过程的润色阶段,你需要不断循环测试和修改这个循环?/span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">游戏设计师需要具备以上三个职能才能合格,而一名出色的游戏设计师更需要具备能够用话语打动他人、创造性、换位思考的能力。很多能力对于一个游戏设计师都是很有用的,有一些甚至你都觉得不可想象。以上就是完美空间的老师为大家阐述了游戏设计师需要做什么,祝各位同学可以和完美空间共同发展游戏产业?/span><span class="yqo"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:#333333;font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> </span> </p> </div> </div> <div class="z_js_tjyd"> <div class="z_js_wen_bt"> <p class="ft_l"><span class="yqo">推荐阅读</span><i></i></p><a href="#" class="ft_r"></a> </div> <ul class="wz_tjlb z_jswz_tjlb"> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201808/youxizhizuo-5150.html">为什么很少有独立游戏制作人成功多次?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201808/youxi-5149.html">共享经验,推动国内游戏市场发?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201808/FPS-5148.html">来谈谈《战地》与《使命召唤》最大的不同?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/school/201808/xiaoyouxi-5147.html">如此火爆的小游戏,是怎么制作出来的?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201808/guochanyouxi-5145.html">国产游戏正逐步迈向国际舞台</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201808/xiaoyouxi-5144.html">小游戏蓬勃发展,使得成为游戏制作人的门槛</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201808/moshoushijie-5143.html">为何《魔兽世界》这?4年前的网游拥有着</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201807/qimayukansha-5139.html">《骑马与砍杀》经久不衰的秘密是什么?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201807/shenghuaweiji2-5137.html">《生化危?重制版》毫不逊色同时?A?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/school/201807/youximeishu-5136.html">想要加入游戏美术行业都需要学习什么软件?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/siwanggeqian-5135.html">一起来了解下神作《死亡搁浅?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201806/sanweiruanjian-5134.html">最主流的三维设计软?ds MAX有什?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/cishidaishenge-5133.html">次世代网游大作《圣歌》是一款怎样的游戏?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/DNF-5132.html">《地下城与勇士》迎来十周年,它为何如此?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201806/youxichengxukaifa-5131.html">游戏程序开发师就业前景怎么样?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/feicuijiaoyu-5130.html">外国玩家见到新中国英雄激动落?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/youximeishu-5129.html">游戏美术的就业前?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/youxirencaijinque-5128.html">游戏行业闹人才饥荒,人才缺口多达六十?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201806/youxisheji-5127.html">游戏设计需要什么样的人才?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/E3youxizhan-5125.html">E3游戏?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/youximeishu-5124.html">没有美术基础能学?D游戏美术吗?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201806/youximeishu-5123.html">市场对游戏美术人才的需求逐步增高</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201806/wangluoyouxikaifa-5122.html">3D网络游戏开发培训班哪家?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/school/201806/youxibiancheng-5121.html">学游戏编程有前途吗?就业前景好吗?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201806/youxipeixunxuexiao-5120.html">国内最好的游戏培训学校</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/school/201806/youxizhizuo-5119.html">制作游戏需要什么?完美空间帮您解答</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/school/201805/youximoxing-5114.html">游戏模型设计培训哪家好?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/school/201805/youxikaifa-5113.html">翡翠教育告诉你来如何选择好的游戏开发培?/a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201805/youximeishu-5111.html">游戏美术设计需要学什么?</a></li> <li class="yqo"><b>+</b><a href="/news/trade/201805/youxikaifa-5110.html">想要成为游戏开发程序员,要学些什么?</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ft_r z_r"> <div class="yuan shipin"> <div class="ty_h_bt"> <p>免费视频</p><i></i><a href="/videos/videos/Index.html" class="ft_r z_zxsp_jc"></a> </div> <div class="shipin_tj"> <a href="/videos/videos/201505/javachangyong-625.html" title=" java常用数据类型"><i></i> <p> java常用数据类型<b></b></p><img src="/upload/image/201706/20170626180103847687.jpg" alt=" java常用数据类型" /> </a> </div> <ul class="sp_ul"> <li class="yqo"><i></i><a href="/videos/videos/201505/yunsuanfu-629.html" title="算术运算?>算术运算?/a><b></b></li><li class="yqo"><i></i><a href="/videos/videos/201505/neicuncunfang-628.html" title="内存如何存放数据">内存如何存放数据</a><b></b></li><li class="yqo"><i></i><a href="/videos/videos/201505/bianliangshengming-627.html" title="变量声明以及使用">变量声明以及使用</a><b></b></li><li class="yqo"><i></i><a href="/videos/videos/201505/bianliang-626.html" title="变量">变量</a><b></b></li><li class="yqo"><i></i><a href="/videos/videos/201503/peixunkecheng06-624.html" title="二进制换算入?>二进制换算入?/a><b></b></li> </ul> </div> <div class="yuan z_zxsp"> <div class="z_zxsp_bt"><p class="ft_l">开班信?/p><a class="ft_r z_kbxx_zx"></a></div> <div class="z_zxsp_lb"> <ul class="z_zxsp_ul"> <li class="yqo"><a href="/KaiBanXinXi/kaibanxinxi/201808/kaibanxinxi-5146.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201808/20180806092736343150.jpg" alt="c++游戏程序开发班" /></a><a href="/KaiBanXinXi/kaibanxinxi/201808/kaibanxinxi-5146.html" class="ft_r">c++游戏程序开发班</a><p class="ft_r"></p></li><li class="yqo"><a href="/KaiBanXinXi/kaibanxinxi/201808/kaibanxinxi-5140.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201807/20180720143743837697.jpg" alt="精英游戏角色设计? /></a><a href="/KaiBanXinXi/kaibanxinxi/201808/kaibanxinxi-5140.html" class="ft_r">精英游戏角色设计?/a><p class="ft_r"></p></li><li class="yqo"><a href="/KaiBanXinXi/kaibanxinxi/201807/unity3d-5138.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201807/20180704170556128085.jpg" alt="Unity3d开发班即刻启航" /></a><a href="/KaiBanXinXi/kaibanxinxi/201807/unity3d-5138.html" class="ft_r">Unity3d开发班即刻启航</a><p class="ft_r">Unity3d开发班即刻启航</p></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="bot"> <div class="bot_c"><!-- <li class="yqo"><a href="#">2D网游开?/a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">3D高级网络游戏程序开?/a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">游戏角色设计</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">游戏场景设计</a><i></i></li> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">游戏课程</li> <li class="yqo"><a href="/Profession/game/2D/">2D网游开?/a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/game/3D/">3D高级网络游戏程序开?/a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/game/juesesheji/">游戏角色设计</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/game/changjingsheji/">游戏场景设计</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/game/donghuasheji/">游戏动画设计</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/game/texiaosheji/">游戏特效设计</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/game/cehua/">高级游戏策划精英</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/game/youxiyuanhua/">游戏原画精英专业</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">游戏动画设计</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">游戏特效设计</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">高级游戏策划精英</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">游戏原画精英专业</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">动漫课程</li> <li class="yqo"><a href="/Profession/dongman/donghuasheji/">动漫动画设计</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/dongman/lanmubaozhuang/">动漫栏目包装后期</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/dongman/moxingxuanran/">动漫模型渲染设计</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/Profession/dongman/jiaosedonghua/">影视角色动画设计精英</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">作品展示</li> <li class="yqo"><a href="/shows/video/">视频作品</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/shows/television/">影视作品</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/shows/project/">项目包装</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/shows/manga/">动漫作品</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/shows/corporation/">官方作品</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/shows/opus/">游戏作品</a><i></i></li> <!-- <li class="yqo"><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li class="yqo"><a href="#">专业介绍</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">就业保障</li> <li class="yqo"><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/" target="_blank" title="翡翠教育郑州动漫游戏学院明星学员栏目主要记录了历届从翡翠教育郑州动漫游戏学院毕业的且目前薪资待遇和实力较高的明星学员,翡翠教育郑州动漫游戏学院的明星学员现已成为游戏动漫行业的中流砥柱? class="">明星学员</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/" target="_blank" title="翡翠教育郑州动漫游戏学院合作企业栏目记录了与学院达成合作关系的一些国内知名企业,由于翡翠教育郑州动漫游戏学院的毕业学员的实际操作能力普遍高于其他培训机构,已经与国内一些企业达成共识,翡翠教育郑州动漫游戏学院已经成为这些企业的定点的人才输送机构? class="">合作企业</a><i></i></li><li class="yqo"><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/" target="_blank" title="" class="">职位介绍</a><i></i></li> </ul> <div class="ft_r hzhb"> <p>合作伙伴</p> <a href="/JiuYeBaoZhang/qiyezhaopin/201605/feicui-3856.html" target="_blank"><img src="//www.96ac4.cn//upload/news/201605/20160527095526304523.jpg" alt="北京智游时代网络科技有限公司"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/qiyezhaopin/201501/youxisheji-3211.html" target="_blank"><img src="//www.96ac4.cn//upload/news/201503/20150327145423656786.jpg" alt="C++开发工程师-广州仙海网络科技"/></a><a href="//www.96ac4.cn/" title="22选5减法投注技巧">22选5减法投注技巧</a><a href="/JiuYeBaoZhang/qiyezhaopin/201404/youxizhizuo-2212.html" target="_blank"><img src="//www.96ac4.cn//upload/news/201404/20140429155655391277.jpg" alt="曦煌科技(北京)有限公司"/></a> </div> </div> </div> <div class="bah"> <div class="bah_c">地址?北京市海淀区西外太平庄13?向东小学右侧翡翠教育 咨询电话?10-62423622Copyright @ 2012-2016 北京翡翠教育科技有限公司版权所?京ICP?2036804-1 电话?10-62423622</div> </div> <li><a href="//www.96ac4.cn/668188/770675270.html ">ϷлΥ ٱ߽3000Ԫ </a> 2019-01-16</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/59363/820551269.html ">īӽԾɶϵרң޹ </a> 2019-01-16</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/p15215/560298268.html ">1114102ǧ Խй걣 </a> 2019-01-15</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/o64206/996401267.html ">Ϻӵġֲ </a> 2019-01-15</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/559669/120338266.html ">רйҵ </a> 2019-01-14</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/141401/95973265.html ">ظ@ϱŹһȥûȤָ㲻ֲɶϵϲϡ </a> 2019-01-13</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/6ic559/98016264.html ">Ϊʲô˵һֱũûи˵һֱ͵ũûи </a> 2019-01-12</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/75y452/755155263.html ">֮̽ ѧҳɹֲ </a> 2019-01-11</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/19g140/564578262.html ">׷ ͬСй </a> 2019-01-10</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/107313/988942261.html ">2017ݷڸ۰佱 5λѧһ </a> 2019-01-10</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/00e151/455907260.html ">Իѿ </a> 2019-01-09</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/q7495/422590259.html ">ζֱ˽һ ⿨ƳL1L2еζֱ⿨ƳL1-ֻ </a> 2019-01-08</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/0p0239/227675258.html ">Ԫһ˹ </a> 2019-01-07</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/40952/395663257.html ">Ƴַ </a> 2019-01-07</li> <li><a href="//www.96ac4.cn/wd2833/491163256.html ">-űǩ- </a> 2019-01-06</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.59953122.com" target="_blank">554</a>| <a href="//www.wver.world" target="_blank">724</a>| <a href="//www.89292158.com" target="_blank">971</a>| <a href="//www.kyni.world" target="_blank">487</a>| <a href="//www.rntq.net" target="_blank">313</a>| <a href="//www.tont.rocks" target="_blank">543</a>| <a href="//www.pzuh.icu" target="_blank">863</a>| <a href="//www.mdhk.net" target="_blank">674</a>| <a href="//www.nglh.world" target="_blank">212</a>| <a href="//www.jb864.com" target="_blank">515</a>| </body> </html> <!-- 2018-08-14 03:36:38签发-->